Kosten en vergoeding

KOSTEN EN VERGOEDING VAN OSTEOPATHISCHE ZORG

Omdat de osteopathische zorg (nog) niet opgenomen is in de “verplichte ziekteverzekering” (RIZIV), wordt de terugbetaling ervan sinds 2000 door de mutualiteiten (ziekenfondsen) georganiseerd via hun “bijkomende verzekering”.

Enkel osteopaten die door de mutualiteiten erkend worden, komen voor deze terugbetaling in aanmerking. Alle osteopaten die voor terugbetaling in aanmerking komen, zijn geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid en worden door de mutualiteiten erkend om een terugbetaling te bekomen voor hun patiënten.

Hiertoe hebben zij van de mutualiteiten een erkenningsnummer (095…) gekregen. Na elke consultatie krijgt u van uw osteopaat een uniform “attest osteopathie” dat u dan kan aanbieden aan uw ziekenfonds. Er wordt een tussenkomst voorzien van 10 EUR per consultatie met een maximum van 5 consultaties per kalenderjaar. Het bedrag en het aantal tussenkomsten kan licht variëren afhankelijk van bij welk ziekenfonds men aangesloten is.

Het ereloon per consultatie bij osteopaat Bart Onselaere bedraagt €75 (+10 euro voor een consultatie op zaterdag, zondag of feestdag, voor een consultatie 22u).

Sommige aanvullende verzekeringen (DKV…) voorzien, in specifieke polissen, een hogere terugbetaling van osteopathische zorg. Wij raden u aan om inlichtingen in te winnen bij uw verzekeraar.